Systemisk kompetenceudvikling

Dsc 6756
Det er altid relevant at have et fagligt og menneskeligt højt ledelsesniveau i enhver virksomhed. Det gælder både hos topledere og hos mellemledere. Derfor opbygger vi i samarbejde med vores kunder kompetencegivende lederuddannelsesforløb, som dækker alle niveauer i en virksomhed.

Hovedideen med en akademitankegang er at indholdet udarbejdes og fastlægges i samarbejde med Jer, således at I får et samlet sted, hvor I skal sende Jeres medarbejdere og ledere på kursus og videreuddannelse, som er 100% tilpasset Jeres branche, behov og temperament. 

I samarbejde med Jer kan vi både udvikle et LedelsesAkademi målrettet lederne og ledelsestalenterne i virksomheden og et MedarbejderAkademi målrettet medarbejderne. I kan vælge at fokusere på enten lederskabet eller medarbejderskabet, men vores erfaringer fortæller os, at synergierne ved både at have en akademi for ledere og medarbejdere er tydelige grundet det forhold at kompetenceniveauet løftes balanceret mellem lederskabet og følgeskabet. 

 

 

Indholdet udarbejdes og fastlægges i samarbejde med Jer