Uddannelse

Dsc7798 Edit
Vi anser læring som en proces, hvor tidligere erfaringer og fremtidige forventninger skal indgår i samspil med ny viden.

Vores pædagogiske tilgang er at være en træner og coach, som doserer viden afmålt den enkelte deltagers bevidsthedsniveau og situation. Herved bliver læringen en aktiv og aktuel proces, som sikrer forankring af det lærte. 

Boscon & Co’s education er bygget op omkring 3 overordnede koncepter; akademier, udviklingsforløb og outdoor education. 

Alle tre koncepter giver medarbejdere på alle niveauer i en organisation værdifuld indsigt og know how om essentielle managementområder. De kan spænde fra fx hvordan man håndterer sin ledelsesrolle, hvordan man designer sin organisationsstruktur, hvordan man udvikler og styrker teamsamarbejdet, hvordan man professionaliserer sin salgsindsats eller hvordan man målstyrer sin virksomhed m.v.

VIDEN, INDSIGT og FORSTÅELSE