Strategi i den offentlige sektor

Dsc 6730
I en politisk styret verden, hvor indflydelsen på den lange bane kan være relativ, kan vejen til at indfri borgernes og politikkernes forventninger være snoet og fyldt med uforudsigelige faldgruber.

Turbulensgraden er høj og udstikning af den rigtige retning kan virke som en umulig opgave og nogle af de typiske strategiske udfordringer, vi støder på, er:

- Sammenlægninger af afdelinger og enheder

- Forøget krav om besparelser, effektiviseringer og afbureaukratisering

- Konkurrenceudsætning af enheder og ledelse af disse

- Konsolideringer af virksomheder på tværs af kommunegrænser

- Stor krav om fornyelse og værdiskabelse til den enkelte borger og bruger. 

Vores kendskab til politiskstyrede organisationer og virksomheder er stort, og vi har i Boscon & Co., kompetencerne til at arbejde på strategisk niveau inden for følgende områder:

- Udarbejdelse af mission, vision og værdigrundlag

- Rådgivning i forbindelse med formulering og prioritering af strategiske indsatsområder

- Sparring i forbindelse med implementering af strategier

- Rådgivning i forbindelse med organisationsændringer

- Udvikling og implementering af innovative systemer og modeller i organisationen.