Strategi

Img 4257
Verden bliver ikke forlænget med brædder og det er ikke tilstrækkeligt at fremskrive forrige års planer - strategiarbejdet skal tages alvorligt og skal være en integreret del af hverdagen.

Strategiens formål er at skabe en konkurrencefordel for virksomheden, for uden konkurrence har man ikke brug for en strategi.

Tanken om det blå ocean hvor konkurrence ikke eksistere er desværre kun en drøm. I hvert fald vil det højest være en kortvarig virkelighed inden konkurrenter trænger ind på markedet. For at man som virksomhed kan overleve i en turbulent og omskifteligt verden, er strategi og eksekveringsevne de vigtigste elementer for at lykkes, og det er uanset om man er en offentlig organisation eller en privat virksomhed.

En gennemtænkt strategi og hård eksekvering skaber unikke resultater. 

Strategi er ..

Strategi er den brug, man gør af fægtningen for at opnå krigens formål. Den må altså for hele den krigeriske akt fastsætte et mål, der svarer til dens formål, det vil sige den udkaster krigsplanen, og der knytter sig til dette mål en række handlinger, der skal føre til dette, det vil sige den udarbejder udkast til de enkelte felttog og anordner disses enkelte fægtninger.   Da alt dette kun kan fastsættes ud fra forudsætninger, der ikke alle vil vise sig at holde stik, og da en mængde andre mere detaljerede dispositioner overhovedet ikke kan træffes på forhånd, så følger af sig selv, at strategien må drage med i felten for at anordne enkeltheder på selve stedet og foretage de tillempninger af planen, der uophørligt bliver nødvendige.   Den kan altså ikke på noget tidspunkt gå over i den passive tilskuers rolle.