Ledelsesudfordringer kan være mangfoldige

Img 1738
Lederne navigerer oftere end før i et turbulent miljø, der er præget af modsatrettede interesser og forventninger, hvor ikke blot de faglige og menneskelige kompetencer skal balanceres på et knivsæg, men hvor også det politiske spil og den virksomhedskulturelle inerti, skal håndteres med snilde og fornuft.

Vi møder ofte ledere, som udtrykker en frustration over ikke at være iklædt de nødvendige kompetencer, der kan hjælpe dem med at nedbryde den stigende kompleksitet i dagligdagen, og nogle af de typiske frustrationer er:

- Tiden går med ikke-produktive handlinger i stedet for værdiskabende aktiviteter

- Medarbejdere ikke er flytbare i forhold til at forny arbejdsprocesser og arbejdsformer

- Implementering af langsigtede strategier og handlingsplaner bliver tilsidesat på grund af manglende handlekraft

- Den traditionelle ledelsesform og model er ikke tilstrækkelig i en turbulent og kompleks verden.

I Boscon & Co. har vi med udgangspunkt i gammelkendte og nye ledelses- og managementteorier opbygget en praktiskfunderet kompetencevifte inden for ledelsesgenren på alle niveauer i virksomheden. Vores kompetencer dækker ydelser inden for følgende felter:

- Virksomhedstilpasset lederudvikling

- Udvikling af ledelsesmodeller og arbejdsprocesser

- Individuel ledersparring

- Udvikling af talent-management programmer

- Rådgivning og sparring i forandringsprocesser

- Ledertræningssimulering og Teambuilding

- Analyse af forandringsparathed, kortlægning af kultur og sub-kulturer, trivsel- og tilfredshedsundersøgelser.