Rådgivning

Img 9150
Einstein skulle engang have sagt, at hvis han fik en timer til at redde verden, ville han anvende 55 minutter til at afklare problemet og kun fem minutter til at finde en løsning.

Vi rådgiver inden for generel virksomhedsledelse med speciale inden for strategi, ledelse, organisering og salg.
Når vi går ind i en rådgivningsopgave, gør vi det fordi, vi tror på, at vi kan gøre en forskel. Vores rådgivningsopgaver kan spænde lige fra sparringer med topledelsen, coaching af ledere og nøglepersoner, analyser og direkte interventioner med hele afdelinger m.m. Med andre ord er vores rådgivningsopgaver mangfoldige og forskellig fra opgave til opgave.

I al beskedenhed er vi rigtig dygtige til at se og gennemskue, hvad problemerne er og hvor udfordringerne ligger og sætte fingeren på lige præcis det sted, hvor det bløder allermest.

Når vi påtager os en rådgivningsopgave, tror vi fuldt og fast på, at vi kan gøre en forskel. Ellers havde vi sagt nej tak til at gå ind i opgaven.

Vi anvender altid samme metodik, når vi går ind i en opgave. Metodikken bygger på fire steps, der gennemføres i et forløb og tilpasses de individuelle omstændigheder og betingelser.

Problemdefinition

Alle opgaver starter med et forløb, hvor vi er aktivt lyttende for at kunne analyse os frem til, hvilken eller hvilke reelle problemstillinger og udfordringer det er, virksomheden I står overfor. Det viser sig nemlig engang imellem, at det er helt andre steder der skal have fokus, end ledelsen selv på forhånd havde troet. Derfor er afdækningsfasen utrolig vigtig for mål og resultat.

Når vi er enige om, hvor vi skal sætte ind, konkretiserer vi det forventede udbytte og klarlægger de forventede konsekvenser. Herefter analyserer vi den nuværende situation og fastlægger overordnet faserne i det videre forløb hen imod målet. 

Handleplaner

Vi tilrettelægger et forløb med de praktiske tiltag, som efter vores opfattelse er nødvendige i overensstemmelse med virksomhedens situation og det beskrevne mål.  Hvilke forbedringer skaber mest værdi og i hvilken rækkefølge bør de ske?

Vi får overordnet styr på de indbyrdes relationer, håndteringen af interessenter, samt risici og økonomi for de enkelte delprojekter. 

Handleplaner er særdeles vigtige og de skal være gennemarbejdede inden der bliver sagt GO. For derved sparer virksomheden vigtig tid, ressourcer og penge, og det bliver nemmere at gennemføre de nye tiltag.

Eksekvering

I eksekveringsfasen faciliterer vi procesforløbet og implementeringen. Vi vurderer og justerer løbende indsatserne for at holde processen på rette kurs og sikre det optimale udbytte.

Opfølgning

Der gennemføres en effektmåling efter procesforløbet, for at vurdere om det ønskede outcome er opnået. Afhængig af casen kan løbende effektmålinger også forekomme. Efter enhver effektmåling vil der være en afrapportering på målingen.