Netværk for ambitiøse mennekser

Vi har sat os det mål at skabe Danmarks bedste og mest brugbare netværk for ambitiøse mennesker, der kan bibringe hinanden noget på det faglige og personlige plan.

Det er en stor ambition, men vi kan leve op til den. Bl.a. igennem vores rolle som brobyggere og vores aktive facilitering.

Faciliteringen af et netværk er afgørende for deltagernes faglige udbytte og indbyrdes relationer. Vi bidrager til at skabe social orden og hjælpe gruppen med at samtale og vekselvirke mere hensigtsmæssigt, end de kan ufaciliteret. Det sikrer faglighed, inspiration, involvering, relationer og læring. Og det er jo det, der er formålet med et netværk.

Vores netværksgrupper mødes med jævne intervaller, og Boscon & Co står for alle de praktiske opgaver i den forbindelse.