Styrkelse af virksomhedens konkurrencekraft gennem innovation.

Innovation er vejen til forøget konkurrencekraft, og kan bringe virksomheden foran konkurrenterne. Ja, endda åbne op for helt nye markeder. Men hvordan får vi alle vores ideer frem, hvordan prioriterer vi dem og hvordan får vi skabt en forretning på dem?

Innovation camp er et koncept, hvor vi step-by-step kører en innovationsproces igennem. Vi styrer processen fra ideskabelsen til beskrivelse af forretningsmodellen. Mange tror fejlagtigt at innovationsprocessen ikke skal styres, fordi det ødelægger den kreative proces. Det lyder rigtigt, men hvor mange ideer er reelt blevet til noget i Jeres virksomhed, som har bragt Jer foran konkurrenterne? Sikkert kun ganske få. 

Processen skal styres og indeholder en kreativfase, en prioriteringfase og en konkretiseringsfase og disse faser, skal styres af en ramme som understøtter fasernes formål. Vi faciliterer processen fra ide til forretningsmodel, og understøtter processen med det, som der er brug for. 

En innovation camp kan også anvendes i ikke konkurrenceudsatte organisationer, hvor innovationens sigte er at skabe mere for samme eller mere for mindre. 

Enhver innovations camp tilrettelægges individuelt til Jeres virksomhed. 

 

"Folk behøver ikke at være specielt kreative for at skabe kreativitet, hvis de blot er åbne for samarbejde"